biz hakda

Hongcheng ujujin, gözleg we gözleg işlerine, bäş ýyllap blokchein önümlerini öndürmäge we satmaga gönükdirilen, söwda bilen birleşdirilen toplumlaýyn kärhana.Zawod esasan dag magdanlaryny öndürmek, anakart synagy we gaplamak bilen meşgullanýar.

Magdan enjamlaryny öndüriji

Global müşderiler üçin dürli hasaplaýyş elektrik magdançylaryny özleşdiriň.

 • 100000+

  Ualyllyk çykyş

 • 50+

  Countriesurtlara satylýan önümler

 • 60+

  Korporatiw işgärler

 • 6+

  Önümçilik tejribesi

X

Her bir magdançynyň öz dürli konfigurasiýasy bar

Omörite hyzmat

Güýçli tehniki kuwwata, ýokary we durnukly önüm öndürijiligine, amatly bahasyna we ajaýyp hyzmatyna esaslanyp, zerurlyklaryňyzy bize aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris, magdan enjamyňyzy siziň üçin düzeris.

Iň soňky maglumatymyz