Custörite hyzmat

Her bir magdançynyň öz dürli konfigurasiýasy bar

Güýçli tehniki kuwwata, ýokary we durnukly önüm öndürijiligine, amatly bahasyna we ajaýyp hyzmatyna esaslanyp, zerurlyklaryňyzy bize aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris, magdan enjamyňyzy siziň üçin düzeris.

Iň ýokary magdançy-Customized-service-01

ODM / OEM hyzmatyny goldaň

Iň ýokary magdançy-Customized-service-02

ODM / OEM hyzmatyny goldaň

Elektrik üpjünçiligi, ýat, gaty disk, müşderiniň isleglerine görä gabat gelip biler.

Iň ýokary magdançy-Customized-service-03

LOGO sazlamasy

Magdan enjamymyz, müşderi tarapyndan görkezilen logotip bilen berkidilip bilner.Iň az mukdarda talap bar, müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

Iň ýokary magdançy-Customized-service-04

Custöriteleşdirilen magdan şassisi

Magdançynyň gabygyny müşderilerimiz üçin düzüp bileris, ýöne munuň iň az mukdarda talaby bar, müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Iň ýokary magdançy-Customized-service-06

Grafika kartoçkasynyň gazylyp alynýan güýji reýtingi

Model

Walýuta

Haş derejesi (M / S)

Kuwwat sarp etmek (W)

Haş derejesi (M / S) * 8

Kart * 8 + platforma (W)

Kuwwatly adapter

5500XT

ETH

25

80

200

790

1200W

560XT

ETH

27

95

216

910

1200W

478/488

ETH

28

120

224

1110

1600W

R9 390 8G

ETH

28

270

224

2310

3000W

578/588/598

ETH

28

120

224

1110

1600W

5600XT

ETH

38

125

304

1150

1600W

Vega56

ETH

46

150

368

1350

1600W

5700 / 5700XT

ETH

56

125

448

1150

1600W

6800 / 6800XT

ETH

59

125

472

1150

1600W

6900 / 6900XT

ETH

60

150

480

1350

1600W

Radeon7 Ⅶ

ETH

83

200

664

1750

2400W

1070

ETH

29

130

232

1190

1600W

2060

ETH

29

135

232

1230

1600W

1660S

ETH

30

72

240

726

1200W

1660Ti

ETH

30

75

240

750

1200W

1070Ti

ETH

32

130

256

1190

1600W

S104

ETH

36

135

288

1230

1600W

2060S

ETH

41

125

328

1150

1600W

2070

ETH

41

125

328

1150

1600W

2070S

ETH

41

125

328

1150

1600W

2080

ETH

41

125

328

1150

1600W

2080S

ETH

41

125

328

1150

1600W

3060

ETH

46

120

368

1110

1600W

1080Ti

ETH

46

240

368

2070

2400W

S102

ETH

46

240

368

2070

2400W

2080Ti

ETH

60

170

480

1510

1800W

3060Ti

ETH

60

125

480

1150

1600W

3070

ETH

60

125

480

1150

1600W

3080

ETH

95

235

760

2030

2400W

3090

ETH

118

290

944

2470

3000W

Tablisadaky bahalar teoretiki gymmatlyklar, hakyky bahalaryna serediň.