Zawod gezelenji

Şu wagta çenli Hytaýyň Dongguan şäherinde 1800 inedördül metrden gowrak önümçilik bazasy bar.Häzirki wagtda zawodda 60-dan gowrak adam bar we ýylda 100,000 önüm öndürilýär.5 ýyldan gowrak üznüksiz gözleg we blokcheyn meýdançasyndaky täzeliklerden soň, hünär magdanlary üçin amatly öý wersiýasy magdançylary we magdançylary bar, şeýle hem IDC çözgütlerini hödürleýäris.

2019-njy ýylda daşary ýurt bazaryna girdik we daşary ýurtly müşderiler üçin gözleg we gözleg topary döreddik.Müşderilere güýçli tehniki kuwwat, ajaýyp önüm öndürijiligi, amatly bahalar we ajaýyp hyzmatlar bilen ýokary hilli we durnukly magdanlar bilen üpjün etmegi dowam etdireris.Umumy ösüş üçin daşary ýurtly müşderiler bilen dowamly hyzmatdaşlygy ösdürmek we has gowy geljegi döretmek üçin pursatdan peýdalanyň.

Zawod-gezelenç-11
Zawod-gezelenç-01
Zawod-gezelenç-02
Zawod-gezelenç-03
Zawod-gezelenç-04
Zawod-gezelenç-05
Zawod-gezelenç-06
Zawod-gezelenç-07
Zawod-gezelenç-08

Aşakda Alibaba Toparyndan we zawodlarymyzyň mümkinçilikleri barada SGS baha beriş hasabatyndan bölek.

Zawod-gezelenç-09
Zawod-gezelenç-10