kartoçkasy 65mm bolan gpu magdan enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu gpu magdançy B85 anakart ulanýar.Arka kartanyň ýeri 65mm.Kuwwat paýlaýyş tagtasy grafika kartoçkasy üçin garaşsyz elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.Iki kanal 8 fanaty sowatmak.Islendik wagt grafiki kartanyň iş ýagdaýyny barlamak üçin öň panel bilen enjamlaşdyrylan.


Önümiň jikme-jigi

Parametr konfigurasiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

1. Ethereum magdan enjamy B85 çipsetini, ýerli PCIE, uly geçirijilik giňligini we berk utgaşyklygy ulanýar.
2. Magdan ethere gözegçilik kartasy durnukly we deformasiýa edilmedik arka dizaýnyny kabul edýär;dolandyryş kartoçkasy + ýeri aşaky plastinka, modully dizaýn, amatly işlemek we hyzmat etmek, amatly sökmek we ýygnamak.
3. Bitcoin magdançysynyň içindäki elektrik üpjünçiligi bar, dolandyrmak aňsat, içerde arassa we tertipli, birnäçe setir we päsgelçiliksiz howa kanallary bar.
4. GPU magdançy grafiki kartoçkasy, anakartyň artykmaç ýüküni azaltmak, anakartyň zaýalanmak howpuny azaltmak we grafika kartasynyň has durnukly bolmagy we ömri uzak bolmagy üçin aýratyn işleýär.
5
6. Magdan desgasynyň şassisinde 65 mm ultra giň grafiki kart aralygy bar, bu bazardaky grafiki kartlaryň köpüsine laýyk gelýär.
7. Şassi sowuk togalanan polatdan ýasalýar, galyňlygy 1 mm, üstü gara çäge bilen örtülendir.
8. Üýtgeşik öň panel ulgamy, öňdäki VGA interfeýsi, USB interfeýsi, simli tor interfeýsi, güýç interfeýsi, islegine görä has adamkärçilikli ýerleşdirilip bilner.
9. Grafiki kartlaryň sanyny çalt okap bilýän we nädogry grafiki kartalary çalt kesgitläp bilýän täsin grafika kartoçkasynyň işini kesgitlemek ulgamy.

gpu-magdan-enjam-kartoçka-65mm-06

Elektrik togy

gpu-magdan-enjam-kartoçka-65mm-04

Öňki interfeýs

gpu-dag-enjam-kartoçka-65mm-05

Dolandyryş kartoçkasy

Sorag-jogap

1. Hilini nädip kepillendirýärsiňiz?
Biziň öz zawodymyz we hünär önümçilik liniýamyz bar.Her maşynyň önümçilik prosesinde.degişli önümçilik prosesi görkezmelerini berk berjaý edýäris.Önümçilik tamamlanandan soň.Sargyt eden her bir enjamyňyzyň kadaly ulanylmagyny üpjün etmek üçin her bir enjam iberilmezden ozal berk synagdan geçiriler.Gerek bolsa.synag wideosyny size iberip bileris.

2.Sen näme satyn alyp bilerin?
GPU magdan enjamy.magdan maşynlarynyň elektrik üpjünçiligi.magdan grafiki kartoçkasy. Magdan gaz fanaty.kord şnury we magdan maşynlary bilen baglanyşykly simler.

3. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden satyn almagyň ýerine sizden satyn almaly?
Gözleg we ösüş bilen meşgul bolduk.2015-nji ýyldan bäri blockchain magdan maşynlary bilen baglanyşykly önümleri öndürmek we satmak. Baý önümçilik tejribämiz we bazar tejribämiz bar.GPU magdan maşynlary üçin.güýçli üpjünçilik kuwwatymyz bar.Mundan başga-da.her bir müşderiniň iň gowy söwda tejribesine eýe bolmagyny üpjün etmek üçin satuwdan soňky hünärmenler toparymyz we daşary söwda toparymyz bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model

  JF178-65QZ1U18V12-B85C

  Ulgam konfigurasiýasy

  Anakart 8 kartoçka / PCIE / aralyk 65mm

  Bellenen

  CPU Intel-G1840

  Bellenen

  RAM DDR3L1600 / 4G / 8G

  Meýletin

  SSD 64G / 120G

  Meýletin

  Elektrik üpjünçiligi 1U: 1800W

  Meýletin

  Goldaw kartynyň uzynlygy 295 mm-den az

  Bellenen

  Grafiki tok şnury 6Pin-den 8Pin Zenan (6 + 2 Pin)

  Bellenen

  Janköýer 8 janköýer (DN12cm) 3500RPM

  Bellenen

  Interfeýs

  Yzky interfeýs

  HDMI HDMI * 1

  Bellenen

  USB USB * 4

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  Öňki interfeýs

  VGA VGA * 1

  Bellenen

  USB USB * 2

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  TF kart ýeri N / A

  Bellenen

  Power SW SW * 1

  Bellenen

  AC interfeýsi AC * 1

  Bellenen

  Grafiki kartoçka LED ýükleýär LED * 8

  Bellenen

  Işleýän naprýa .eniýe

  AC 200V ~ 260V

  Bellenen

  DC 12V

  Bellenen

  Iş gurşawy

  Temperatura 0-40 ℃

  Özüňizi getiriň

  Çyglylyk 55% RH-95% RH, kondensat däl

  Ulgam

  OS Linux / MinerOS

  Ölçegi

  Şassiniň ululygy 700mm (L) * 400mm (W) * 170mm (H)

  Bellenen

  Bukjanyň ululygy Ulag / nusga gaplama / palet gaplama tertibine laýyklykda düzüldi

  Meýletin

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň