Öň interfeýsi bilen 55 mm aralyk bilen magdan şassisi

Gysga düşündiriş:

Bu magdan enjamy B85 çipsetini ulanýar, bölünen anakart, saklamak aňsat, kartoçkanyň aralygy 55mm, 8 sany güýçli janköýer bilen enjamlaşdyrylan, öň paneli bilen enjamlaşdyrylan, iş ýagdaýyny kesgitlemek üçin grafiki kartany özbaşdak güýçlendirmek üçin tok tagtasyny ulanyň. grafiki kartanyň islän wagty.


Önümiň jikme-jigi

Parametr konfigurasiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

1. 8 karta çykaryjy B85 çipset, ýerli PCIE interfeýsi we berk utgaşyklyk bilen enjamlaşdyrylandyr.
2. ETH magdan enjamlaryny dolandyryş kartoçkasy durnukly we deformasiýa edilmedik arka dizaýnyny kabul edýär;dolandyryş kartoçkasy + ýeri aşaky plastinka, işlemek we tehniki hyzmat etmek üçin amatly, sökmek we ýygnamak üçin amatly bölünen dizaýny kabul edýär.
3. "Ethereum" magdan käni, anakartyň aşa köp ýüklenmeginiň öňüni almak, anakartyň zaýalanmak howpuny azaltmak we grafiki kartanyň işini has durnuklaşdyrmak üçin tok tagtasy bilen enjamlaşdyrylandyr.
4. Öň we yzky goşa hatar janköýerleriň ýerleşişi 3500RPM ýokary tizlikli janköýerleri kabul edýär, tok 0,48A çenli pes, howanyň göwrümi uly we hyzmat möhleti uzyn.
5. Bazardaky grafiki kartlaryň köpüsi üçin amatly 55 mm grafiki kart aralygy.
6. Ethereum gabygynyň gabygy, berk we çydamly, üstü gara çäge bilen örtülen 1 mm galyňlykdaky sowuk polatdan ýasaldy.
7. LED çyralary bilen işleýän grafiki karta bilen enjamlaşdyrylan özboluşly öň panel ulgamy, islendik wagt grafiki kartanyň iş ýagdaýyny, öňdäki VGA interfeýsini, USB interfeýsini, simli tor interfeýsini, güýç interfeýsini kesgitläp biler, islän zadyňyzy edip bilersiňiz, has adamkärçilikli.

Magdan-maşyn-şassi-bilen-55mm aralyk-öň-interfeýs-05

Öňki interfeýs

Magdan-maşyn-şassi-55mm-aralyk-öň-interfeýs-06

Öňki interfeýs

Magdan-maşyn-şassi-55mm-aralyk-öň-interfeýs-06

dolandyryş kartasy

Sorag-jogap

1. Bu magdan känini haýsy walýuta edip biler?
ETH we ETC magdanlaryny alyp biler

2. Adaty önümiň gurşun wagty näçe wagt alýar?
Spot önümleri, adatça, 7 günüň içinde iberilip bilner we ýöriteleşdirilen önümleriň gowşurylyş wagty işgärler bilen gepleşik geçirmeli.

3. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden satyn almagyň ýerine sizden satyn almaly?
2015-nji ýylda baý önümçilik tejribesi we bazar tejribesi bolan gözleg we işläp taýýarlamak, önümçilik we satuw bilen meşgullanyp başladyk.Mundan başga-da, her bir müşderiniň iň oňat söwda tejribesine eýe bolmagyny üpjün etmek üçin satuwdan soňky hünärmenler toparymyz we daşary söwda toparymyz bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model

  JF178-55QZ4U16V12-B85C

  Ulgam konfigurasiýasy

  Anakart 8 kartoçka / PCIE / aralyk 55mm

  Bellenen

  CPU Intel-G1840

  Bellenen

  RAM DDR3L1600 / 4G / 8G

  Meýletin

  SSD 64G / 120G Msata

  Meýletin

  Elektrik üpjünçiligi 4U: 1600W

  Meýletin

  Goldaw kartynyň uzynlygy 295 mm-den az

  Bellenen

  Grafiki tok şnury 6Pin-den 8Pin Zenan (6 + 2 Pin)

  Bellenen

  Janköýer 8 janköýer (DN12cm) 3500RPM

  Bellenen

  Interfeýs

  Yzky interfeýs

  HDMI HDMI * 1

  Bellenen

  USB USB * 4

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  Öňki interfeýs

  VGA VGA * 1

  Bellenen

  USB USB * 2

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  TF kart ýeri N / A

  Bellenen

  Power SW SW * 1

  Bellenen

  AC interfeýsi AC * 1

  Bellenen

  Grafiki kartoçka LED ýükleýär LED * 8

  Bellenen

  Işleýän naprýa .eniýe

  AC 200V ~ 260V

  Bellenen

  DC 12V

  Bellenen

  Iş gurşawy

  Temperatura 0-40 ℃

  Özüňizi getiriň

  Çyglylyk 55% RH-95% RH, kondensat däl

  Ulgam

  OS Linux // MinerOS

  Ölçegi

  Şassiniň ululygy 660mm (L) * 400mm (W) * 170mm (H)

  Bellenen

  Bukjanyň ululygy Ulag / nusga gaplama / palet gaplama tertibine laýyklykda düzüldi

  Meýletin

  Magdan enjamy, belli bir derejä eýe bolan müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önüm bolup, bazaryň üýtgemegi bilen bahasy sazlanar, tölegden öň biziň bilen tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň