Habarlar

 • 2022-nji ýylda efir öndürmek üçin enjam

  2022-nji ýylda efir öndürmek üçin enjam

  Hytaý 2021-nji ýylda wirtual walýuta gazyp başlamagyndan bäri kriptografik walýutalaryň has giňden ýaýramagy we meşhur bolmagy bilen, cryptocurrency bir exchangalaryna maýa goýmak arkaly ýa-da ...
  Koprak oka
 • Bitcoin gazyp alan ilkinji häkimlik.

  Bitcoin gazyp alan ilkinji häkimlik.

  Tehas ştatynyň Fort Wort şäher häkimliginiň maglumat merkezinde alty aýlyk pilot hökmünde üç sany bitcoin magdan enjamlaryny oturtdy.Magdançylar täze bitcoinleri döretmek üçin çylşyrymly hasaplaýyş matematiki meselelerini çözmegiň üstünde işleýändikleri mälim.Bitcoin gazyp almak, täze bitcoinleriň girýän prosesi ...
  Koprak oka
 • Näme üçin gapdal işiňiz “magdan teňňeleri” bolup bilmez?

  Näme üçin gapdal işiňiz “magdan teňňeleri” bolup bilmez?

  “Cryptocurrency”, synagdan geçirilýän magdançylyk modelinde işleýär, bu dünýädäki magdançylaryň bir wagtyň özünde täze bitcoinleri döretmek we amallary barlamak üçin ýokary öndürijilikli kompýuterleri işleýändigini aňladýar.Bu proses gymmat enjamlary, käbir tehniki bilimleri we köp zady talap edýär ...
  Koprak oka
 • Baýlyk üçin ýaşyl magdan

  Baýlyk üçin ýaşyl magdan

  Ikinji uly bitcoin magdançysy - Gazagystanyň nähili synlamalydygyna ünsi çekmeli.Geçen hepde ýurduň häkimiýetleri esasy sanly aktiwlere baha bermek esasynda salgyt magdançylaryna niýetlerini mälim etdiler.Alibek Kuantyrow - Milli ykdysadyýet ministriniň orunbasary - başlangyja ynanýar ...
  Koprak oka
 • “Greenaşyl magdan” -a goşulyň

  “Greenaşyl magdan” -a goşulyň

  Slowakiýadaky Bitcoin magdan desgalary adam we haýwan galyndylaryny Bitcoin hash tizligine öwürýär, ulgamy goramak bilen bir hatarda Bitcoin gazýar.Matuskanyň pikiriçe, biogaz ýaly täzelenip bilýän energiýa çeşmeleriniň ulanylmagy "bu r-leriň kabul edilmegini hakykatdanam çaltlaşdyryp biljekdigimizi görkezýär ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda iň meşhur Ethereum magdan enjamlary magdançylary

  2022-nji ýylda iň meşhur Ethereum magdan enjamlary magdançylary

  Ethereum gazyp almak ýuwaş-ýuwaşdan maýadarlar üçin kriptografik walýutalaryň iň gyzykly taraplarynyň birine öwrülýär we kriptografik walýutalar köp dersleriň ünsüni özüne çeken maliýe we ykdysadyýet ugurlarynyň birine öwrüldi.Käbir maliýe we tehniki a ...
  Koprak oka
 • Öýde LTC gazyp almak üçin iň gowy Litecoin magdançysy haýsy?

  Öýde LTC gazyp almak üçin iň gowy Litecoin magdançysy haýsy?

  2018-nji ýylda blockchain bir gijede çykyp, iň köp gürlenýän söz boldy.Russiaakynda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş ýuwaşlyk bilen başlansoň, Microstrategiýanyň baş direktory Maýkl Taler bu söweşiň inflýasiýa we maýyp işewürlige alyp barjakdygyna ynanýar.Oňa görä ...
  Koprak oka
 • Haş tizligi täze sepgitlere ýetmegini dowam etdirip biler.

  Haş tizligi täze sepgitlere ýetmegini dowam etdirip biler.

  Geçen ýylyň maý aýynda Pekin kripto gazmagy gadagan edip, pudagy Hytaýdan çykaransoň, magdançylyk kynçylygy çalt dikeldi we iň ýokary derejeden ýokary boldy.ABŞ dünýädäki Bitcoin magdançylarynyň köpüsi bilen täze Bitcoin magdan merkezine öwrüldi.Bitcoin gazyp almak energiýa ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3