Toparymyz

Kompýuter önümçiliginde we ösüşinde 10 ýyldan gowrak tejribe Hil we önümçilige üns beriň

Nanchang Zhan

Hongcheng Yujin Trading Co., Ltd.

Kompýuter öndürmekde we ösdürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe,Hil we önümçilige üns beriň

Zhou Bo

Önüm müdiri

Önüm meýilnamalaşdyrmak we dizaýn üçin jogapkär
Önümleri optimizirläň we hilini ýokarlandyryň

zhoubo
zangzi

Zi Zi

Tehniki müdir

Tehnologiýa, önümi ösdürmek we täzelik, Tehniki topar döretmek we dolandyrmagy güýçlendirmek

Zuxiong Wu

Satuwdan soň dolandyryjy

Meseleleri çözýän we çözýän hünärmenler
Bazar meýillerine takyk düşüniň

Zuxiong Wu
Xuteng Zhuang

Xuteng Zhuang

Halkara söwda satuw dolandyryjysy

Esasy müşderileri ösdürmek we goldamak üçin jogapkär, Halkara ykdysadyýetinde we söwdasynda hünär derejesi, Sargyt prosesi we işleýşi bilen tanyş

Maohui Zou

Uly satuw

6 ýyldan gowrak giňişleýin satuw tejribesi, Müşderi bazary, satuwdan soňky ýakyn we wagtynda hyzmat hakda gaty gowy bilýän

Maohui Zou
Liu Jun

Liu Jun

Uly satuw

Sabyrly we ünsli gürleşiň, Satuwdan öň we soň çyn ýürekden hyzmat ediň, telefon aragatnaşygynda gowy

Jinhui Wang

Önümçilik dolandyryjysy

Ilki bilen hiline gözegçilik ediň, önümiň her böleginiň materialyna we öndürijiligine düşüniň, customöriteleşdirilen önümleriň önümçiligini tertipläň

Jinhui Wang
Siaohong Hou

Siaohong Hou

Logistika bölüminiň müdiri

Dürli logistika çözgütleri, çykdajylary azaltmagyň tygşytly usuly bilen üpjün ediň

Hailiu Xu

Tehniki we jogapkär adam

Hünär tehniki fon, Birnäçe ölçeg gurallaryny çeýe ulanmak

Hailiu Xu