Gpu magdan enjamy üçin RX580 magdan kartasy

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp öndürijilik we ygtybarly hil bilen AMD çiplerini ulanyp, gaty tygşytly giriş magdan grafiki kartasy, bir grafiki kartanyň teoretiki hasaplaýyş güýji 30m / s çenli, ýokary standart gaplama tehnologiýasy we öndürijiligi üpjün etmek üçin berk synag proseduralary bolup biler. magdan kartoçkasy Çylşyrymly gurşawda durnukly işlemek.


Önümiň jikme-jigi

Parametrleriň konfigurasiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

1. ETH gazyp almak üçin ulanylýan grafiki karta ýokary standartlar bilen öndürilýär we özboluşly umumy dizaýna eýe;hili durnukly we çydamly, öndürijiligi has durnukly.
2. AMD çiplerini, ajaýyp öndürijiligini we ygtybarly hilini ulanyp, tygşytly giriş magdan grafiki kartasy.
3. Bu ETH magdan kartasynda iki sany ýokary tizlikli janköýer bar, dik egrilen pyçaklar howa akymyny çaltlaşdyrýar, aşak düşýän ýylylygyň ýaýramagyny üpjün edýär we magdan kartasynyň durnukly işlemegini üpjün edýär.

Bizde köp gaplama stilinde 588 çip gazmak kartoçkasy bar.Esasy suratda 588 magdan kartasynyň biri görkezilýär.

RX580-dag-kartoçka-gpu-magdan-enjam-05
RX580-magdan-kartoçka-gpu-magdan-enjam-06
RX580-dag-kartoçka-gpu-magdan-enjam-04

Inderatlatma: Bu grafiki karta diňe öý kompýuterleri üçin laýyk däl şifrlenen walýutany gazmak üçin ulanylyp bilner.

Soraglaryňyzy ýa-da sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.

langchenguoji@aliyun.com
longcaiwangzxt@aliyun.com
whatsapp : + 86-13018277227
whatsapp : + 86-13411961308

Zawod-gezelenç-06

Sorag-jogap

1. ETH gazyp almak üçin ulanylýan bu grafiki karta täzemi?
Hawa, bu täze, biz ony önümçilik gaplamalarynda gowşurarys.

2. ightük näçe?
Ippingük daşama çykdajylary paketiň ululygy, agramy we barjak ýeri ýaly faktorlara baglydyr.Eltip bermek bahasy, size iberýän sitatamyzda görkeziler.

3. Näme üçin beýleki üpjün edijileriň ýerine dag kartoçkalaryny satyn alýarsyňyz?
2015-nji ýyldan bäri gözleg we ösüş, önümçilik we satuw bilen meşgullanýarys we baý önümçilik tejribesine we bazar tejribesine eýe.GPU magdan kartlary üçin hünärli gaplama ussahanasy we synag ussahanasy bar.Her bir magdan kartoçkasy, müşderileriň kadaly ulanyp biljekdigine göz ýetirmek üçin eltilmezden ozal magdan enjamy bilen synag ediler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Grafikanyň özeni

  Çip öndüriji

  AMD

  Grafika çipi

  Radeon RX 580

  Çip seriýasyny görkeziň

  AMD RX 500 seriýasy

  Hünär ussatlygy

  14 nm

  Esasy kody

  Polaris 20 XTX

  Esasy ýygylyk

  Artykmaç tertip: 1294MHz

  Oýun tertibi: 1284MHz

  Akymy gaýtadan işleýän bölüm

  2048

  Wideo ýadyň aýratynlyklary

  Wideo ýadyň ýygylygy

  7000MHz

  Wideo ýadyň görnüşi

  GDDR5

  Memoryat kuwwaty

  8 Gb

  Wideo ýadyň biti

  256bit

  Iň ýokary ölçeg

  5120 × 2880

  Grafika interfeýsi

  Interfeýsiň görnüşi

  PCI Express 3.0 16X

  I / O interfeýsi

  HDMI * 1 , DVI * 1 play DisplayPort * 1

  Kuwwat birleşdirijisi

  8pin

  Beýleki parametrler

  Grafiki kart görnüşi

  Esasy akym

  Sowadyş usuly

  Iki fanaty sowatmak

  3D API

  DirectX 12

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň