Hasaplaýyş güýji 240MH bolan RX588 gpu magdançy

Gysga düşündiriş:

Bu GPU magdan enjamy, B85 çipset, 4GB RAM, 1150W güýç sarp ediş we 1800W güýç adapteri ulanyp, umumy hasaplaýyş güýji 240MH / s-a ýakyn 8 RX588 8G grafiki kartoçka bilen enjamlaşdyrylandyr.“Miner Case” modully bölünen anakart dizaýnyny ulanýar we saklamak aňsat.

Kompaniýaňyz üçin nusga sargyt etmek isleseňiz, biz öndürijidiris, haýyşyňyzy iberip, bize ýüz tutuň!

 


Önümiň jikme-jigi

Parametrleriň konfigurasiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

1. Magdan käninde B85 çipset we bölünen anakart ulanylýar.
2. Et gazyp alýan maşyn 8 RX588 magdan kartoçkasy bilen enjamlaşdyrylandyr, tutuş enjamyň hasaplaýyş güýji 240MH / s ýetip biler
3. Magdan çykaryjy desganyň içinde 1800W güýç adapteri bar, bu ýer dolandyrmak we tygşytlamak üçin amatly.
4
5 tok 0.48A ýaly pes we hyzmat möhleti uzyn.
6. Magdan desgasy Şassiniň 65 mm ultra giňlikdäki grafiki kart aralygy bar, grafiki kartlaryň köpüsine laýyk, çalyşmak aňsat.
7. Magdan maşynynyň şassisi, galyňlygy 1 mm we ajaýyp hilli sowuk rulon polatdan ýasalýar.
8. Üýtgeşik öň panel ulgamy, öňdäki VGA interfeýsi, USB interfeýsi, simli tor interfeýsi, güýç interfeýsi, islegine görä has adamkärçilikli ýerleşdirilip bilner.
9. Grafiki kartlaryň sanyny çalt okap bilýän we nädogry grafiki kartalary çalt kesgitläp bilýän täsin grafika kartoçkasynyň işini kesgitlemek ulgamy.

RX588-gpu-magdançy-hasaplaýyş güýji-240MHs-06

Elektrik togy

RX580-dag-kartoçka-gpu-magdan-enjam-01

Grafika kartasy

RX588-gpu-magdançy-hasaplaýyş güýji-240MHs-05

Dolandyryş paneli

Soraglaryňyzy ýa-da sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.

langchenguoji@aliyun.com
longcaiwangzxt@aliyun.com
whatsapp : + 86-13018277227
whatsapp : + 86-13411961308

Zawod-gezelenç-06

Sorag-jogap

1. Bu magdan enjamyny nädip iberýärsiňiz?
Magdan desgasynyň şassisi we grafika kartoçkasy has agyr bolansoň, synag prototipini sargyt etseňiz, magdan desgasynyň şassisini we grafika kartasyny aýratyn ýerleşdireris.Köp mukdarda sargyt etseňiz, kartoçkany ýüklemekden peýdalanarys.Magdan çykaryjy enjam “Chassis” grafika kartasyny gurar.

2. Bu enjamy satyn alsam, beýleki grafiki kartalary üýtgedip bilerinmi?
Hawa, beýleki grafiki kartalara üýtgedip bilersiňiz.Bu enjamyň ýeri aralygy 65mm, goldanýan kartyň uzynlygy 295mm.Üýtgetmek kararyna gelmezden ozal işgärlerimiz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.

3. Has ýokary güýji bolan adapter saýlap bilerinmi?
Hawa, islege bagly däl, işgärlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ulgam konfigurasiýasy

  Anakart 8 kartoçka / PCIE / aralyk 65mm

  Bellenen

  Grafika kartasy: RX 588 8GB DDR5

  Bellenen

  Haşrate: 240MH / s

  Bellenen

  Kuwwaty sarp etmek: 1150W

  Bellenen

  CPU Intel-G1840

  Bellenen

  RAM DDR3L1600 / 4G

  Meýletin

  SSD 64G

  Meýletin

  Elektrik üpjünçiligi 1U: 1800W

  Meýletin

  Goldaw kartynyň uzynlygy 295 mm-den az

  Bellenen

  Grafiki tok şnury 6Pin-den 8Pin Zenan (6 + 2 Pin)

  Bellenen

  Janköýer 8 janköýer (DN12cm) 3500RPM

  Bellenen

  Interfeýs

  Yzky interfeýs

  HDMI HDMI * 1

  Bellenen

  USB USB * 4

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  Öňki interfeýs

  VGA VGA * 1

  Bellenen

  USB USB * 2

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  TF kart ýeri N / A

  Bellenen

  Power SW SW * 1

  Bellenen

  AC interfeýsi AC * 1

  Bellenen

  Grafiki kartoçka LED ýükleýär LED * 8

  Bellenen

  Işleýän naprýa .eniýe

  AC 200V ~ 260V

  Bellenen

  DC 12V

  Bellenen

  Iş gurşawy

  Temperatura 0-40 ℃

  Özüňizi getiriň

  Çyglylyk 55% RH-95% RH, kondensat däl

  Ulgam

  OS Linux / MinerOS

  Ölçegi

  Şassiniň ululygy 700mm (L) * 400mm (W) * 170mm (H)

  Bellenen

  Bukjanyň ululygy Ulag / nusga gaplama / palet gaplama tertibine laýyklykda düzüldi

  Meýletin

  Inderatlatma: Bu 8 gpu et magdan enjamy bilen enjamlaşdyrylan grafiki karta diňe şifrlenen walýutany gazmak üçin ulanylyp bilner we öý kompýuterleri üçin amatly däl.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň