Iň meşhur 65mm meýdança 8gpu magdan enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu häzirki wagtda iň tygşytly hünärmen magdan maşynlarynyň biridir.Bir bölek esasy tagtany kabul edýär we kartoçkanyň aralygy 65mm.Kuwwat paýlaýyş tagtasy grafika kartoçkasy üçin garaşsyz elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.Heatylylygy ýaýratmak, elektrik energiýasyny sarp etmek bilen enjamyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin 4 güýçli janköýer.


Önümiň jikme-jigi

Parametr konfigurasiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

1. Efir korpusy B85 esasy dolandyryş çipsetini, ýerli PCIE, uly geçirijilik giňligini we güýçli utgaşyklygy ulanýar.
2. “Rig Miner” -iň içindäki güýç adapteri we integral anakart bar.Içeri arassa we tertipli, az çyzykly we päsgelçiliksiz howa kanallary bar.
4. Magdan enjamy barebone grafiki kartoçkasy, anakartyň artykmaç ýüküni azaltmak, anakartyň zaýalanmak howpuny azaltmak we grafika kartasynyň has durnukly bolmagy we ömri uzak bolmagy üçin aýratyn işleýär.
5. Mina desgasynyň ýeke-täk kanaly 4 ýylylyk ýaýramagy üçin ýokary tizlikli fan, hyzmat ediş möhleti 50,000 sagat, energiýa sarp ediş 6W-den pes.
6. Bazardaky grafiki kartlaryň köpüsine laýyk gelýän 8 karta magdançy 65mm grafiki kartoçka aralygy.
7. Magdan gaz şassisiniň daşky gabygy, 1 mm galyňlygyndaky sowuk togalak polatdan ýasalýar.

Iň meşhur-65mm-pitch-8gpu-mining-rig-04

Interfeýs

Iň meşhur-65mm-pitch-8gpu-dag-rig-05

Elektrik togy

Iň meşhur-65mm-pitch-8gpu-dag-rig-06

Dolandyryş kartasy

Soraglaryňyzy ýa-da sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.

langchenguoji@aliyun.com
longcaiwangzxt@aliyun.com
whatsapp : + 86-13018277227
whatsapp : + 86-13411961308

Zawod-gezelenç-08

Sorag-jogap

1. Önümleriňiz müşderiniň LOGO-ny alyp bilermi?
Hawa, OEM we ODM hyzmatlaryny berip bileris, ýöne mukdar üçin käbir talaplar bar, jikme-jiklikler üçin işgärlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Bu enjamda diňe 4 janköýer bar, ýöne 8 janköýer isleýärin, şeýlemi?
Hawa, bu talapyňyz bar bolsa, size 8 janköýer gurup bileris, ýöne bahasy başgaça bolar, işgärlerimiz bilen gepleşik geçirip bilersiňiz.

3. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden satyn almagyň ýerine sizden satyn almaly?
6 ýyl töweregi wagt bäri blockchain magdan maşynlary bilen baglanyşykly önümleri gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys we gaty baý önümçilik tejribesine we bazar tejribesine eýe.Blokain gazyp alýan maşynlar üçin güýçli üpjünçilik kuwwatymyz bar.Mundan başga-da, her bir müşderiniň iň oňat söwda tejribesini alyp biljekdigini üpjün etmek üçin satuwdan soň hünärmenler toparyny we daşary söwda toparyny döretdik.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model

  JF178-654U16V12-B85C

  Ulgam konfigurasiýasy

  Anakart Toplum / 8 kart / PCIE / aralyk 65mm

  Bellenen

  CPU Intel-G1840

  Bellenen

  RAM DDR3L1600 / 4G / 8G

  Meýletin

  SSD 64G / 120G Msata

  Meýletin

  Elektrik üpjünçiligi 4U: 1600W

  Meýletin

  Goldaw kartynyň uzynlygy 295 mm-den az

  Bellenen

  Grafiki tok şnury 6Pin-den 8Pin Zenan (6 + 2 Pin)

  Bellenen

  Janköýer

  4 janköýer (DN12cm) 4700RPM

  Meýletin

  4 janköýer (DN12cm) 3500RPM

  Bellenen

  Interfeýs

  Yzky interfeýs

  VGA VGA * 1

  Bellenen

  USB USB * 4

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  Öňki interfeýs

  VGA N / A

  Bellenen

  USB N / A

  Bellenen

  LAN N / A

  Bellenen

  TF kart ýeri N / A

  Bellenen

  Power SW N / A

  Bellenen

  AC interfeýsi N / A

  Bellenen

  Grafiki kartoçka LED ýükleýär N / A

  Bellenen

  Işleýän naprýa .eniýe

  AC 200V ~ 260V

  Bellenen

  DC 12V

  Bellenen

  Iş gurşawy

  Temperatura 0-40 ℃

  Özüňizi getiriň

  Çyglylyk 55% RH-95% RH, kondensat däl

  Ulgam

  OS Linux / MinerOS

  Ölçegi

  Şassiniň ululygy 700mm (L) * 400mm (W) * 170mm (H)

  Bellenen

  Bukjanyň ululygy Ulag / nusga gaplama / palet gaplama tertibine laýyklykda düzüldi

  Meýletin

  Magdan çykaryjy maşyn, müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önüm.Käbir aýratyn aýratynlyklary bar.Bahanyň bazaryň üýtgemegi bilen sazlanar.Sargyt taýýarlamazdan ozal biziň bilen tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň