Lomaý tygşytly 55mm pitch gpu dag şassisi

Gysga düşündiriş:

Bu häzirki wagtda iň tygşytly hünärmen magdan enjamy.Bir bölek esasy tagtany kabul edýär we kartoçkanyň aralygy 55mm.Kuwwat paýlaýyş tagtasy grafika kartoçkasy üçin garaşsyz elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.Üç sany 4700RPM güýçli ýokary tizlikli janköýer we uly meýdanda bal ary sowadyjy deşikler ajaýyp ýylylyk paýlaýyş ukybyna eýedir, bu energiýa sarp edilişini azaltmak bilen enjamyň kadaly işlemegini üpjün edip biler, Has giňişleýin bilmek isleseňiz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Parametrleriň konfigurasiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

1. Efir şassisi B85 esasy dolandyryş çipsetini, integrirlenen anakart, ýerli PCIE, uly geçiriş giňligi we güýçli utgaşyklygy ulanýar.
2. Magdan çykaryjy maşyn, 1800W ýokary güýçli elektrik üpjünçiligine eýe bolup, magdan enjamyňyz üçin durnukly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.
4. Magdan çykaryjy maşynyň barebones grafiki kartasy, anakartyň artykmaç ýüküni azaltmak, anakart zeper ýetmek howpuny azaltmak we grafika kartasynyň has durnukly bolmagy we ömri uzak bolmagy üçin aýratyn işleýär.
5. Magdan desgasynyň şassisinde ýylylygyň ýaýramagy üçin 3 sany bir kanally ýokary tizlikli janköýer, şeýle hem uly meýdany bal ary sowadyjy deşikleri bar.Janköýeriň hyzmat möhleti 50,000 sagat, energiýa sarp edilişi 6W-den pes.
6. Bu 8 kartaly magdançynyň, bazardaky grafiki kartlaryň köpüsine laýyk gelýän 55 mm grafiki kartoçka ýeri bar.
7. Magdan enjamynyň gabygy 1 mm galyňlykdaky galvanizli sowuk polatdan ýasaldy.

Lomaý-tygşytly-55mm-pitch-gpu-dag-şassi-06

Interfeýs

Lomaý-tygşytly-55mm-pitch-gpu-dag-şassi-05

Sowadyjy janköýer

Lomaý-tygşytly-55mm-pitch-gpu-dag-şassi-04

Dolandyryş kartasy

Soraglaryňyzy ýa-da sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.

langchenguoji@aliyun.com
longcaiwangzxt@aliyun.com
whatsapp : + 86-13018277227
whatsapp : + 86-13411961308

Zawod-gezelenç-05

Sorag-jogap

1. Önümleriňiz müşderiniň LOGO-ny alyp bilermi?
Hawa, OEM we ODM hyzmatlaryny berip bileris, ýöne mukdar üçin käbir talaplar bar, jikme-jiklikler üçin işgärlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Hilini nädip kepillendirýärsiňiz?
Biziň öz zawodymyz we hünär önümçilik liniýamyz bar.Her maşynyň önümçilik prosesinde degişli önümçilik amallarynyň görkezmelerini berk berjaý edýäris.Önümçilik tamamlanandan soň, sargyt eden her bir maşynyňyzyň kadaly ulanylmagyny üpjün etmek üçin her bir enjam iberilmezden ozal berk synagdan geçiriler.Gerek bolsa, synag wideosyny size iberip bileris.

3. Iň soňky önüm katalogyny we baha sanawyny nädip alyp bilerin?
Bize habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy bermegiňizi haýyş edýäris (e-poçta, Whatsapp, WeChat we ş.m.), 12 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşarys.bahasyny almak isleýän bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzda aýdyň, soragyňyza jogap bereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model

  JF178-552U18V12-B85C

  Ulgam konfigurasiýasy

  Anakart Toplum / 8 kart / PCIE / aralyk 55mm

  Bellenen

  CPU Intel-G1840

  Bellenen

  RAM DDR3L1600 / 4G / 8G

  Meýletin

  SSD 64G / 120G Msata

  Meýletin

  Elektrik üpjünçiligi 2U: 1800W

  Meýletin

  Goldaw kartynyň uzynlygy 290mm

  Bellenen

  Grafiki tok şnury 6Pin-den 8Pin Zenan (6 + 2 Pin)

  Bellenen

  Janköýer

  3 janköýer (DN12cm) 4700RPM

  Meýletin

  Interfeýs

  Yzky interfeýs

  VGA VGA * 1

  Bellenen

  USB USB * 4

  Bellenen

  LAN LAN * 1

  Bellenen

  Öňki interfeýs

  VGA N / A

  Bellenen

  USB N / A

  Bellenen

  LAN N / A

  Bellenen

  TF kart ýeri N / A

  Bellenen

  Power SW N / A

  Bellenen

  AC interfeýsi N / A

  Bellenen

  Grafiki kartoçka LED ýükleýär N / A

  Bellenen

  Işleýän naprýa .eniýe

  AC 200V ~ 240V

  Bellenen

  DC 12V

  Bellenen

  Iş gurşawy

  Temperatura 0-40 ℃

  Özüňizi getiriň

  Çyglylyk 55% RH-95% RH, kondensat däl

  Ulgam

  OS Linux / MinerOS

  Ölçegi

  Şassiniň ululygy 630mm (L) * 400mm (W) * 170mm (H)

  Bellenen

  Bukjanyň ululygy Ulag / nusga gaplama / palet gaplama tertibine laýyklykda düzüldi

  Meýletin

  Magdan çykaryjy maşyn, müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önüm.Käbir aýratyn aýratynlyklary bar.Bahanyň bazaryň üýtgemegi bilen sazlanar.Sargyt taýýarlamazdan ozal biziň bilen tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň